Betere doorstroming bussen Hollandweg/ Metamorfosenallee. Extra bomen, wadi’s voor beter milieu en klimaat

Van mei tot september 2022 wordt er gewerkt aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) aan de Hollandweg/ Metamorfosenallee. Hierdoor kunnen (trolley)bussen straks vanaf de Hollandweg zonder hinder, via een nieuwe busbaan, de Metamorfosenallee op rijden, richting station Arnhem-Zuid.

Bijschrift en legenda bij de afbeelding: Werkgebied Hollandweg Metamorfosenallee


De aanleg van de nieuwe busbaan is nodig omdat bussen hier vaak vertraging oplopen door verkeersopstoppingen. Hierdoor kunnen de bussen niet volgens de dienstregeling rijden. Het HOV wordt gefinancierd vanuit de provincie. Ook aan de snelfiets route/ dubbelfietspad aan de Hollandweg wordt gewerkt. Een deel van de fietsroute wordt iets verlegd om ruimte voor de busbaan te maken. Aan de gehele kruising Hollandweg, Metamorfosenallee, Burgemeester Matsersingel en Brabantweg wordt gewerkt. Op onderstaande afbeelding staat het werkgebied aangegeven.

Milieu en klimaat
In de omgeving wordt er verharding weggehaald zodat er ruimte voor een groene middenberm ontstaat. Er worden 24 nieuwe bomen geplant, terwijl er 10 bomen moeten wijken. Daarnaast worden er struiken geplant zodat de biodiversiteit op deze plek wordt verbeterd. Twee wadi’s (zaksloten) worden aan de zuidkant aangelegd zodat er bij hevige regen het water beter kan worden opgevangen en in de aarde kan wegzakken.

Werk in 2 stappen
De werkzaamheden worden vooral overdag uitgevoerd. Soms zal er ook in de nacht worden gewerkt. De werkzaamheden vinden in 2 stappen plaats:

  1. Vanaf 16 mei begint stap 1 van het werk, Dan wordt een parkeerplaats verlegd. Dit levert bijna geen hinder op. In de weken daarna worden onder andere de trolleymasten verplaatst. Hierdoor is er beperkte overlast.
  2. Stap 2 begint op 20 juni. Dan wordt er gewerkt aan het kruispunt. De Hollandweg is dan afgesloten en er is sprake van ernstige verkeershinder.

De werkzaamheden zijn eind augustus 2022 klaar.

Overlast
Wegwerkzaamheden brengen overlast met zich mee. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook is het werk afhankelijk van het weer. Bij slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden uitlopen.

Omleiding
Probeer het werkgebied tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te vermijden. Ter plekke wordt met borden de omleidingsroutes aangegeven. Verkeersregelaar zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te regelen.

Voetgangers en fietsers
Ook voetgangers en fietsers moeten rekening houden met andere routes. Zij worden met behulp van borden omgeleid.

Openbaar vervoer
Bushaltes worden tijdelijk verplaatst. Ook kunnen bussen tijdens het werk vertraging oplopen. Kijk voor meer informatie op www.breng.nl.