Beste wijkbewoner,

De wijk De Laar is een mooie groene wijk waar ruim 12.000 mensen wonen in ongeveer 5.600 huishoudens. De kwaliteit van leven ligt al jaren zo rond de 7,2 (ter vergelijking: in de Burgemeesterswijk is dat 8,5; in de Geitenkamp 6,5). Het is dus best aardig leven in De Laar, hoewel het misschien wel beter kan. In ieder geval kunt u als wijkbewoner meedenken over welke kant het opgaat.

In het verleden was er daarvoor het Wijkplatform waar mensen van alles konden aandragen aan dingen waar ze mee zaten. Het kon dan gaan over bijvoorbeeld extra zitbankjes, herinrichting groenborders, aanleg speeltuin, geluidsoverlast, zwerfvuil en verkeersveiligheid. Vanwege Corona is het platform verwaterd en nu is er het plan om het nieuw leven in te blazen. Hebt u daarom interesse voor de wijk, uw buurt en woonomgeving, en zou u willen praten over ideeën voor dingen die eens aangepakt moeten worden, geef u dan op voor deelname aan deze bijeenkomsten.

De bedoeling is dat er een vaste groep van mensen ontstaat die onderling dingen bespreken over de wijk, en dat die bijeenkomsten ook laagdrempelig open staan voor mensen die met initiatieven komen of ergens mee zitten en dat tijdens een bijeenkomst kunnen inbrengen en toelichten. Het is daarbij te verwachten dat mensen voorzichtig zijn wat betreft Corona. Dat is begrijpelijk en het verstandigste is waarschijnlijk om in onderling overleg te kijken naar wat de beste oplossing is.

Persoonlijk ben ik opgegroeid in een tijd, jaren ‘70-‘80, waarin inspraak en medezeggenschap van groot belang werden geacht. Als je dan kijkt naar De Laar, dan is het vreemd dat een wijk van 12.000 bewoners helemaal geen vertegenwoordiging heeft wat betreft meedenken over de eigen woonomgeving. Bedacht moet worden dat de wijk voortdurend in beweging is en dat je als wijkbewoner zeer wel invloed hebt op waar het naartoe gaat. Wilt u daarom meedoen met deze 'Laar-Praat-Club'? Stuur dan een mailtje naar team leefomgeving De Laar - Elden delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl t.a.v. ‘Laar-Praat-Club’.

Dick Broere, redactie wijkwebsite, https://www.delaararnhem.nl

PS. Tijdens het schrijven van deze oproep speelde ineens het verdubbelen of zelfs verdriedubbelen van de termijnbedragen voor gas en elektra. Het is dan zeer wel mogelijk dat mensen financieel in moeilijkheden komen en in hoeverre ze energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Aldus lijkt mij ook dit een belangwekkend onderwerp om te bespreken in de Laar-Praat-Club, dit eventueel ook in overleg met Werkgroep De Laar Energiebewust