Berichten van de Buurtconcierge

Enkele berichten over zogenaamde ‘invasieve exoten’, wat ongewone planten die heel snel kunnen uitgroeien tot grote struiken. Ziet u die in uw omgeving en hebt u er last van, lees dan de info hierover en waarschuw eventueel de gemeente. Aansluitend ook een bericht over het maaibeleid.

Invasieve exoten zijn soorten die niet van nature in Nederland voorkomen, zich snel kunnen uitbreiden en overlast kunnen veroorzaken. Invasieve soorten zijn ook in de gemeente Arnhem aanwezig. Over de volgende invasieve exoten binnen de gemeente Arnhem kunt u hier meer informatie lezen: Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop. In deze informatie staat hoe de gemeente Arnhem met deze soorten omgaat en wat u zelf kunt doen als u ze op uw eigen terrein heeft.

Reuzenbalsemien
De reuzenbalsemien kan zich sterk uitbreiden en daarbij andere inheemse plantensoorten verdringen. Oevers die begroeid zijn met reuzenbalsemien zijn gevoeliger voor erosie. Ook in de gemeente Arnhem komt deze reuzenbalsemien voor. Hij staat in het rivierengebied en groeit langs de beken in de parken. Ook in de bossen voelt hij zich thuis, hij is o.a. te vinden op de Waterberg en in park Zypendaal. Waar de plant staat verdringt hij de oorspronkelijke plantensoorten. (Bron: Gemeente)

 

De Reuzenberenklauw
De reuzenberenklauw kan zich sterk uitbreiden en daarbij andere inheemse plantensoorten verdringen. De plant kan bij aanraking bij mensen ernstige brandwonden veroorzaken. Ook in de gemeente Arnhem komt deze reuzenberenklauw voor. Bij groeiplaatsen van de reuzenberenklauw waar mensen lopen of kinderen spelen, is er risico op brandwonden. Ook honden lopen risico. (Bron: Gemeente)

 

De Japanse Duizendknoop
Japanse duizendknopen kunnen straten en tuinen slopen. De wortels van de plant kunnen door kieren en scheuren groeien, waardoor de duizendknoop schade kan veroorzaken aan funderingen, muren, straten en dijken. De Japanse duizendknoop is te herkennen aan op asperges lijkende stengels die begin april uit de grond komen. De plant groeit snel uit. De volwassen plant is goed te herkennen aan de op bamboe lijkende stengels en het schildvormige blad. De plant kan tot wel vier meter hoog worden. De Duizendknoop is een late bloeier. Witte of roze bloemen sieren de plant in augustus en september. In de winter sterft de plant af. (Bron: gemeente)

 

Elektrische onkruidbestrijding
Vrijdag hebben een aantal medewerkers van Dolmans Landscaping kennis gemaakt met de innovatieve elektrische onkruidbestrijder, de Rootwave Pro. Deze methode is de laatste 3 jaar succesvol beproeft in Engeland en is recentelijk geïntroduceerd in Nederland. Dolmans Landscaping en het personeel is klaar om de uitdaging met de invasieve exoten aan te gaan. Doordat vandaag meerdere werknemers zijn opgeleid voor de bestrijding met behulp van deze elektrische onkruidbestrijding, heeft Dolmans Landscaping Oost de kennis en kunde volledig op niveau. Door gebruik te maken van deze selectieve bestrijding van onkruiden tot in de wortel (door het koken van de wortel), wordt de beplanting volledig vernietigd. Er wordt alleen warmte gegenereerd in de plantcellen, waardoor er geen energie verloren gaat naar de omgeving en is er geen risico op nevenschade. Met deze methode gaan de werknemers van Dolmans Landscaping o.a. de Japanse duizendknoop, de Reuzenberenklauw en de Reuzenbalsemien te lijf. Kortom, Dolmans Landscaping pakt het landelijke probleem met behulp van deze innovatieve methode bij de wortel aan!

Tekst: Tom Banning DLO

 

 

Maaibeleid

In Arnhem Zuid liggen grasvelden die 2 à 3 keer per jaar worden gemaaid. Deze velden noemen wij "gras-kruiden". Vaak liggen deze grasvelden langs de buitenrand van de wijk. Naast gras groeien hier ook veel kruiden, zoals de boterbloem, fluitenkruid, pinksterbloem en klaver. Deze bloeiende kruiden zijn een voedselbron voor bijen en vlinders. Zonde om het hele grasveld te maaien, toch?

Op inzicht en kennis van onze machinisten wordt 25% van het grasveld niet gemaaid. Er wordt gelet op de bloeiende kruiden, aanwezigheid van nesten en fauna, omgevingsfactoren en opslag van boomvormers. De laatste twee voorbeelden hebben te maken met het creëren van een zoom van gras langs een struweel en het voorkomen van bebossing.

 Het gemaaide gras-kruiden blijven enkele dagen liggen. De insecten kunnen ontsnappen en de zaden verspreiden zich op de grond. Bij een volgende maaironde laat de machinist weer een ander deel staan. Ook in de winter bieden de kruiden bescherming voor insecten.

Hieronder nog de link naar filmpje over het maaien van gras-kruiden 2019: 

https://www.facebook.com/debuurtconcierge.arnhemzuid.5/videos/1697441540...