Baas over eigen zorg

Wij zijn Baas Zorg. Wij stellen ons graag aan u voor. Baas Zorg is een jong bedrijf met zeer ervaren en vooral ook gedreven medewerkers in dienst. Ons werkgebied is de regio Arnhem-Nijmegen en regio Utrecht, met name in Zeist en Hilversum en omstreken.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om samen met u te kijken welke zorg u nodig denkt te hebben. Daarna overlegt de wijkverpleegkundige samen met u en uw partner en eventuele kinderen hoe we de zorg vormgeven. Wat kunnen uw mantelzorgers doen en waar is professionele ondersteuning nodig? 

Naar aanleiding van dit gesprek maakt de wijkverpleegkundige een indicatie en stelt een zorgplan op. Hierin worden alle gemaakte afspraken omschreven. Dit zorgplan wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De functies zijn hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve zorg.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Wij bieden u langdurige zorg als u dat nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt of een ernstige lichamelijke beperking heeft.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Deze wet helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. De functies zijn: hulp bij uw huishouden, begeleiding en specialistische begeleiding.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Met dit bedrag kunt u zelf zorg inkopen. Er zijn twee varianten: PGB-Wmo en PGB-AWBZ. Hulp aan huis wordt via het PGB-Wmo betaald. Voor verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf kunt u een beroep doen op de PGB-AWBZ.

Onze cliënten zijn baas over eigen zorg. Dat komt in uiting in onze visie: 

Wij willen dat zorg betaalbaar blijft waarbij ons uitgangspunt is het leveren van kwaliteit. Daarom declareren wij op een transparante manier de geleverde zorg, waarbij onze cliënten inzicht hebben in de gemaakte kosten. 

Wij bieden onze cliënten persoonlijke zorg en zijn betrokken bij de cliënt én de familie. Dit blijkt ook uit de positieve reacties die wij ontvangen van onze cliënten.

Als werkgever vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers kwalitatief goede zorg verlenen. Wij investeren daarom in opleidingen en cursussen. Zo hebben wij eind december 2018 nog een cursusdag voor onze medewerkers verzorgd en bezoeken wij regelmatig bijeenkomsten van zorgverzekeraars maar ook andere betrokkenen in de zorg.

In korte tijd zijn wij flink gegroeid in het aantal medewerkers. Zo hebben wij sinds een aantal maanden drie HBO verpleegkundigen in dienst. Met de komst van deze medewerkers kunnen wij ons zorgbedrijf verder uitbreiden.

Wij kunnen u met trots vertellen dat wij samenwerken met het Radboud universitair medisch centrum, Canisius en Diakonessen ziekenhuis en fysiotherapeuten. Ook ontvangen wij regelmatig nieuwe cliënten en positieve feedback over de zorg die wij geleverd hebben.


Verder bieden wij gecontracteerde zorg op het gebied van wijkverpleging aan voor Caresq en VGZ. Tevens zijn wij gecontracteerd bij verschillende gemeentes o.a. Gooi en Vechtstreek, regio Centraal Gelderland en Utrecht Zuid Oost.

Door vroegtijdig  de pijn te signaleren en deze zorgvuldig te beoordelen en te behandelen maar ook door het voorkomen en bestrijden van complicaties, streven wij ernaar om lijden te voorkomen en te verlichten.

Deze fase is ook voor de naasten een periode waarin zij met verdriet, angst en zorgen te maken hebben. Daarom zijn wij er ook voor de naasten. Wij geven hen emotionele ondersteuning, onder andere door het bieden van een luisterend oor.

Kunnen we een keer een afspraak maken om wat informatie uit te wisselen?

Graag hoor ik van u, 

Met vriendelijke groet,

mw. Arzu Orhan
Directeur Baas Zorg BV.

A: Mr E.N. van Kleffensstraat 6, 6842 CV Arnhem

T: 0652697152

I : www.baaszorg.nl

E: arzu@baaszorg.nl

KvK Nummer: 69706832