Aanvraag energietoeslag 2022 verlengd t/m 30 april 2023

Heeft u nog geen energietoeslag voor 2022 aangevraagd bij de gemeente Arnhem? Dan kan dat toch nog! Wij stellen de aanvraag opnieuw open t/m 30 april. Want we hebben gemerkt dat er nog steeds mensen zijn die alsnog een aanvraag voor vorig jaar willen indienen. Ook studenten komen in Arnhem in aanmerking voor energietoeslag 2022. Kijk voor meer informatie en aanvragen op www.arnhem.nl/energietoeslag.

Komt u niet in aanmerking? Maatwerk is misschien mogelijk 
Maatwerk is voor iedereen die door de hoge energielasten niet meer rond kan komen en hierdoor schulden moet maken. De maatwerkregeling geldt in 2022 en 2023. Kijk voor meer informatie op www.arnhem.nl/maatwerk.

Ook Arnhemse studenten met een laag inkomen kunnen nog een aanvraag indienen
De mogelijkheid om energietoeslag aan te vragen, sloot eigenlijk op 31 december 2022. Sinds november 2022 vallen ook uitwonende Arnhemse studenten met een laag inkomen binnen de regeling voor energietoeslag in Arnhem. Na het sluiten van de mogelijkheid om de energietoeslag aan te vragen, blijkt dat voor de regeling ondanks de communicatie van de gemeente in samenwerking met scholen, studie- en studentenorganisaties minder aanvragen van studenten zijn binnengekomen dan verwacht. Tot nu hebben 600 studenten de energietoeslag aangevraagd, terwijl er rond de 1.000 aanvragen verwacht werden. De kortere aanvraagtijd en de landelijke onduidelijkheid (niet elke gemeente laat studenten met een laag inkomen toe tot de regeling) kunnen daar een rol in gespeeld hebben.  

Groot bereik
Buiten de studenten in Arnhem zijn er naar schatting 15.000 huishoudens die recht hebben op energietoeslag in onze stad. Aan ongeveer dit aantal huishoudens is de energietoeslag inmiddels ook toegekend. Dat is een groot bereik van de regeling. Mogelijk heeft een enkeling de regeling nog niet gevonden. Het college hoopt ook deze laatste groep alsnog voor 30 april te bereiken met de energietoeslag van 2022. De energietoeslag voor 2023 kan waarschijnlijk worden aangevraagd vanaf juni van dit jaar, afhankelijk van de wetswijziging die daarvoor is aangekondigd. Meer informatie over de energietoeslag is te lezen op www.arnhem.nl/energietoeslag.

Maatwerk via Goed Geregeld Arnhem
Voor mensen die niet in aanmerking komen voor energietoeslag, maar door hoge energiekosten wel te weinig geld overhouden in de maand om rond te komen, is een maatwerkregeling beschikbaar via een noodfonds van de gemeente. Dit noodfonds wordt ook in 2023 ingezet en hiervoor kunnen inwoners terecht bij Goed Geregeld Arnhem, dat spreekuren heeft in verschillende wijken. Meer informatie is te lezen op www.ggarnhem.nl/maatwerk.

Wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks: 
“Ik ben blij dat we al veel Arnhemmers konden helpen met de landelijke energietoeslag en de extra Arnhemse wintertoeslag van €250,- die we daar bovenop doen. Nagenoeg ieder huishouden in onze stad dat recht heeft op de toeslag heeft deze ook gekregen. Toch zijn er nog steeds inwoners die de regeling nog niet hebben gebruikt maar het wel hard nodig hebben, met name uitwonende studenten met een laag inkomen. Voor deze Arnhemmers is er nu extra tijd om de energietoeslag alsnog aan te vragen.”

De energietoeslag voor 2023 kunt u nog niet aanvragen. 
Dat kan pas vanaf de zomer van 2023 via www.arnhem.nl/energietoeslag.

 

Zie verder ook de tips in deze link: https://www.delaararnhem.nl/arnhemaan-tips-energiebesparing-info-energie...