Aanleg voetgangerspad Kroonse Wal

Binnenkort zal gestart worden met de aanleg van een voetgangerspad ten noorden van het fietspad Kroonse Wal op het gedeelte tussen de Tilburgweg en de Brabantweg (zie de grijze lijn). <--break->

Het tegelpad is 1.80 mtr breed en wordt aangelegd ten behoeve van het loopverkeer van en naar het Station Arnhem-Zuid en ook op wens van bewoners voor het uitlaten van honden.
De aanleg van dit tegelpad is deel van het Wijkactieplan 2016-2017.